Del siden

Rebæk Sø og rundkørslen øverst th. er gode fix-punkter til at guide besøgende til områdets villaveje.

Grundejerforeningens dækningsområde ses inden for de røde streger på hosstående illustration og omfatter Kløverprisvej  86-143, Gadestævnet 26-64 og 25-43, Rebæk Allé 28-44 samt Kirkebroen 54-65, i alt ca. 80 parceller.

Rebæk Sø og rundkørslen øverst th. er gode fix-punkter til at guide besøgende til områdets villaveje.