Fjernvarmeplanerne tager form


Hvidovre Fjernvarmeselskab er nu klar med et projektforslag for konvertering af fjernvarme af Rebæk Syd og Præstemosen. Projektet er udarbejdet af COWI, og det skal nu behandledes i kommunalbestyrelsen.

    En godkendelse af projektet ændrer varmeplanlægning for Rebæk Syd og Præstemosen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Der er dog ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så borgerne kan selv vælge, om de vil skifte til fjernvarmen.

    Varmen til Hvidovre Fjernvarmeselskabs fjernvarmeledninger leveres af VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab, som allerede har infrastruktur og varmekapacitet til den øgede varmelevering. Fjernvarmenettet tilsluttes vekslerstationen på Hvidovrevej 154. Der skal derfor ikke etableres anlæg til produktion af varme.
   

 

Projektforslag konvertering Præstemosen og Rebæk Syd - revideret (1).PDF

 

Foto: Bent Hjarbo.

Beskedent fremmøde til generalforsamlingen

Da formand Dan Sørensen, Gadestævnet 37, kunne byde velkommen til årets generalforsamling tirsdag 14. marts kunne det beskedne antal deltagere sidde samlet ved hovedbordet.
    Referat fra generlkforsamlingen omdeles snaret. Regnskabet for 2002 er tidligere omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. og du også finde det under menuen "Mere" øverst til højre under "Regnskaber".


Når en god alderdom skal sikres


Er man blevet pensionist, og samtidig grund- og husejer, kan inflationen med stigende leveomkostninger – ikke mindst til energi – være mærkbar. Gabet mellem indtægter og udgifter i hverdagen bliver simpelthen for stort med mange bekymringer til følge.
   Og hvad kan man som pensionist så gøre for at sikre sin alderdom i vante omgivelser? For energiafgifternes stigning er det nu muligt at tilmelde sig en ordning hos energiselskabet, hvorefter en god bid af de stigende udgifter kan udskydes en kort årrække, og den årlige rentetilskrivning er foreløbig anslået til 2 pct., men bliver sandsynligvis højere.
Har man friværdi i den faste ejendom – som det er tilfældet for mange ældre – kan det være en bedre løsning at lade sin ejendomsskat "indefryse" og i den forbindelse udsteder et pantebrev til kommunen, som betaler udgifterne ved pantebrevet. Renten på sådanne pantebreve er her i 2022 0,48 pct. og i 2023 1,48. Det er en meget lavere rente, end hvis man optager et almindeligt realkreditlån for at "spise mursten".
  Og i stedet for at betale ejendomsskatten er det måske bedre de kommende måneder at betale de godt nok høje energiafgifter, som man kan håbe på normaliseres over tid.
  Ønsker man at indefryse sine ejendomsskatter, så kontakt kommunen, så det evt. kan få virkning fra 1. sats i 2023. Vær opmærksom på, at kommunen i forvejen opererer med en slags "indefrysning" af ejendomsskat, nemlig nogle mindre stigningsbeløb for de seneste år, som man har skulle tage initiativ til evt. på indbetale.
  Med i overvejelserne vil mange ældre nok inddrage betænkeligheder ved, at en evt. arv til efterladte bliver reduceret ved lånoptagelse. Men mon ikke disse har forståelse for, at deres forældre har brug for tryghed.