Del siden

Ejendomsskat og afgifter

2017: 29,7 promille i grundskyld     2018: 29,7 promille i grundskyld
2019: 29,7 promille i grundskyld     2220: 29,7 promille i grundskyld
2021: 28,7 promille i grundskyld     2023: 29,7 promille i grundskyld
2024:   6,5 promillei grundskyld      2025

Udviklingen i bidrag og afgifte de seneste år (kr. incl. moms): 

                                                          2013   2014   2015  2016  2017   2018   2019  2020  2021  2022   2023  2024
Dagrenovation,  rest/mad                 1.060  1.040  1.028 1.040 1.030  1.050  1.110 1.320  1.480             1.075   985
Haveaffald, ca. 20 gange årlig            460    440     410     312   330      340     420   460     720               650     750
Storskrald, 4 gange årlig                     420    410     370     318   318      280     330   380     390               410     
270
Genbrug, glas og aviser,                      550    580     550     526   480     520      700   730     910             1.485 1.925
          
Administration                                     248    240     240     240   240     260      220   292     420                445   465   
Benyttelse af genbrugsplads                732    700     620     540   512     520      520   560     560                590    625                 
Farligt affald                                          40      40       40       50        -       30        40    50        50               200     150

Rottebekæmpelse                                                   -     (gns. 110-168)          -                   
I alt                                                   3.510  3.
450 3.258 3.026  3.078 3.000  3.340  3.792  4.530            4.955  5.170

Vandforsyningsafgift og vandafledningsafgift
pr. kubikmeter Hvidovre Kommune

1/9-2006 til 31/8-2007:
Vandforsyningsafgift 22,77 kr., vandafledningsafgift 26,66 kr. ialt 49,43 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2007 til 31/8 2008:
Vandforsyningsafgift 23,76 kr., vandafledningsafgift 38,40 kr, ialt 62,16 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2008 til 31/8-2009:
Vandforsyningsafgift 24,25 kr., vandafledningsafgift 39,50 kr., ialt 63,75 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2009 til 31/8-2010:
Vandforsyningsafgift 24,51 kr., vandafledningsafgift 40,07 kr., ialt 64,58 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2010 til 31/8-2011:
Vandforsyningsafgift 19,80 kr., vandafledningsafgift 28,25 kr., ialt 48,05 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2011 til 31/8-2012:
Vandforsyningsafgift 20,70 kr., vandafledningsafgift 26,80 kr., ialt 47,50 kr. pr. kubikmeter.
1/9-2012 til 28/2-2013:
a/c vandforsyningsafgift 20,90 kr., a/c vandafledningsafgift 26.80 kr, ialt 47,70 kr. pr. kubikmeter.
Rest 2013:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift 58,61 kr. pr. kubimeter.
2014:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift 53,84 kr. pr. kubikmeter.
2015:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift: xx,xx kr. pr. kubikmeter.
2016:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift: 54,61 kr. pr. kubikmeter.
2017: (gns. 1/9-2016 - 31/8-2017)
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift: 40,61 kr. pr. kubikmeter.
2018:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift: 51.10 kr. pr. kubikmeter.
2019:
Ialt fortvandforsyning og vandafledningsafgift: 52,20 kr. pr. kubikmeter
2020: 
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift 63,85 kr. pr. kubikmeter.
2021:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift 63,94 kr. pr. kubikmeter.
2022:
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift  61,25 kr. pr. kubikmeter

2023
Ialt for vandforsyning og vandafledningsafgift 49,72 pr. kibikmeter *)
2024:
Ialt for vandforsynin og vandafledningsafgift 48,80 pr. nkubikmeter *)

') plus årlig statafgift 312,13 kr.