Del siden

Lejlighedsudvalg

Fastelavnsudvalg
(p.t. ikke i funktion)

Vejfestudvalg 2016:
Flemming Jensen, Eigil Larsen,
Preben Lisby, Niels og Lene. 

Udvalg vedr. loppemarked:
(p.t. ikke i funktion)

Vejsyn

På årets generalforsamling vælges et medlem uden for bestyrelsen til, sammen med denne, mindst en gang om året at foretage eftersyn af hegn m.v. ud til veje, ligesom man efterser, om medlemmerne luger og renholder fortove. Hække og bevoksning må ikke række længere ud mod fortovet end der er uhindret passage. (Læs mere i foreningens love, § 7).


Nuværende valgte vejsynsmand er Preben Lisby Gadestævnet 30, tlf.: 29268556